Skattekortet for 2021 har kommet

Du må huske å sjekke at tallene stemmer. Arbeidsgiver henter skattekortet. 

Trenger du et skattekort for 2020 etter 15.12. eller du skal endre forskuddsskatten, må du sende oss informasjon via kontakt oss eller på skjema RF-1102 pr. post. Forskuddsskatt for 2020 kan du endre fram til mars 2021.

Viktig informasjon

Når livet endrer seg vil ofte også skatten endres

Endret familiesituasjon, bosted, jobb og utdanning påvirker både fradragene du har rett på og hvor mye du skal trekkes i skatt.