Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Dokumentasjon

Prinsipielle uttalelser om dokumentasjon av medgått tid, uttak og utgifter. Primært for  bokføringspliktige og deres rådgivere.

Siste publiserte rettskilder om Dokumentasjon

 1. Krav til føring av personalliste i enkelte bransjer

 2. Krav om refusjon av sykepenger fra NAV – dokumentasjonskrav

 3. Kravet om originalbilag i skattebetalingsforskriften oppheves

 4. Bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste

 5. Salg av brukte kjøretøyer – dokumentasjonskrav når selger tilfører varer og tjenester

 6. Krav til føring av personalliste i enkelte bransjer

 7. Hvordan skal personallisten føres og presenteres på utskrift?

 8. Hvem skal registreres i personallisten?

 9. Endringer i bokføringsforskriften fra 2014

 10. Elevbedrifter ved videregående skoler – ikke krav til personalliste

 11. Krav til personalliste – bilforhandlere

 12. Bokføringsforskriften endres fra 1. januar 2014

 13. Bruk av arbeidsgivers bil - krav til dokumentasjon

 14. Dokumentasjon av medgått tid - billakkeringsverksteder

 15. Ansattes kjøp over internett – krav til dokumentasjon

 16. Salgsdokumentets innhold – kjøpers adgang til å endre salgsdokumentet

 17. Krav til nummerering av bilag

 18. Dokumentasjon av medgått tid - transport

 19. Krav til spesifikasjon av uttak – jordbruk mv.

 20. Dokumentasjon av medgått tid