Dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Rettsgebyr

Rettsgebyr er et grunngebyr for beregning av betaling for visse tjenester i offentlig virksomhet. 


  Beløp
½ ganger rettsgebyret kr 565
1 rettsgebyr kr 1 130
2 ganger rettsgebyret kr 2 260
8 ganger rettsgebyret kr 9 040
15 ganger rettsgebyret kr 16 950
footer/desktop/standard