Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Send inn skjema

Norge har gjennom EØS-avtalen forpliktet seg til å opprette et nasjonalt register for offentlig støtte for støttetildelinger over 500 000 euro. Skatte- og avgiftsreduksjoner er å anse som offentlig støtte.

RF-1354 Melding om offentlig støtte under Skatteetatens støtteordninger

Fyll ut og send inn skjema

For å oppfylle forpliktelsene må RF-1354 leveres av foretak som får skatte- eller avgiftsreduksjoner når ikke støtten fremgår av annen rapportering til Skatteetaten.

Registeret skal bidra til at opplysningene om offentlig støtte er offentlig tilgjengelig og slik sikre et konkurransedyktig indre marked.