Generelt

Bestemmelsen viderefører ligningsloven § 6-6 nr. 1 og de tidligere bestemmelsene i merverdiavgiftsloven § 16-7 og tolloven § 13-5, som gjaldt for særavgifter (tidligere § 5a i særavgiftsloven) og motorkjøretøyavgifter (tidligere § 5a i motorkjøretøy- og båtavgiftsloven). Pålegg etter § 11-1 kan også gis tredjeparter. Dette er nytt sammenlignet med ligningsloven og de tidligere bestemmelsene i merverdiavgiftsloven. Ordningen er ikke ment å være en reaksjon for lovbrudd som er begått, men skal benyttes for å oppnå korrekte opplysninger for fremtiden.