Generelt

Bestemmelsen viderefører ligningsloven § 6‑6 nr. 1 og de tidligere bestemmelsene i merverdiavgiftsloven § 16‑7 og tolloven § 13‑5, som gjaldt for særavgifter (tidligere § 5a i særavgiftsloven) og motorkjøretøyavgifter (tidligere § 5a i motorkjøretøy- og båtavgiftsloven). Pålegg etter § 11‑1 kan også gis tredjeparter. Dette er nytt sammenlignet med ligningsloven og de tidligere bestemmelsene i merverdiavgiftsloven. Ordningen er ikke ment å være en reaksjon for lovbrudd som er begått, men skal benyttes for å oppnå korrekte opplysninger for fremtiden.