Generelt

Bestemmelsen viderefører ligningsloven § 6‑7 nr. 1 til 4 og tidligere § 16‑8 første til fjerde ledd i merverdiavgiftsloven. Adgangen til å gi pålegg om revisjon gjelder generelt, men har først og fremst betydning på områdene formues- og inntektsskatt og merverdiavgift. Det er gitt forskriftsbestemmelser om pålegg om revisjon i skatteforvaltningsforskriften kapittel 11.