Generelt

Bestemmelsen regulerer klageinstansens kompetanse, og er utformet etter mønster fra forvaltningsloven § 34.