Generelt

Bestemmelsen regulerer adgangen til å søke skattemyndighetene om refusjon av skatt for alle skattepliktige som har fått fastsatt skatten ved trekk etter § 9‑1 tredje ledd og§ 9‑2 annet ledd. Fastsetting ved trekk er ikke et vedtak i lovens forstand ettersom fastsettingen gjennomføres av en trekkpliktig og ikke av skattemyndighetene. Fastsettingen kan derfor ikke påklages etter reglene iKapittel 13 Klage. De skattepliktige har likevel muligheten til å kreve refusjon dersom de mener at den trekkpliktige har fastsatt for mye skatt. Dersom skatten er myndighetsfastsatt etter reglene iKapittel 12 Endring uten klage, kan den skattepliktige klage. Se nærmere fremstilling i§ 16‑2 Overgangsbestemmelser.