§ 5‑11 fjerde ledd

(4) Departementet kan gi forskrift om sammenstilling, profilering og automatiserte avgjørelser, blant annet om formålet med behandlingen, hvilke personopplysninger som kan behandles og hvem det kan behandles personopplysninger om.

Det er ingen slike forskriftsbestemmelser når denne versjonen av håndboken ble ferdigstilt.