§ 14‑2 Saksbehandlingsregler ved ileggelse av tvangsmulkt

(1) Ved vedtak om tvangsmulkt kan forhåndsvarsel etter § 5‑6 unnlates. I melding om vedtak om tvangsmulkt, jf. § 5‑8, skal skattemyndighetene opplyse om hvilke plikter som nevnt i § 14‑1 første ledd som ikke anses å være oppfylt, frist for når tvangsmulkten begynner å løpe og størrelsen på tvangsmulkten.

(2) Tvangsmulkten tilfaller statskassen.