Generelt

Bestemmelsen har regler om hvem som har plikt til å levere skattemelding for arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn. Første ledd viderefører folketrygdloven § 24‑2 første ledd annet punktum og annet ledd. Finansskatt på lønn i annet ledd ble innført med virkning fra og med inntektsåret 2017.

Plikten til å gi lønnsopplysninger følger av § 7‑2 første ledd.