§ 8‑9 første ledd

Selskap hvor deltakerne skattlegges etter skatteloven §§ 10‑40 til 10-48, skal levere selskapsmelding.

Hvem har plikt til å levere selskapsmelding

Selskap med deltakerfastsetting skal ikke levere skattemelding, slik f.eks. aksjeselskaper skal. I stedet skal selskap med deltakerfastsetting levere selskapsmelding. Plikten til å levere selskapsmelding følger av første ledd. I selskapsmeldingen vil bl.a. selskapets samlede skattepliktige formue og inntekt fremgå, før formuen og inntekten blir fordelt til den enkelte deltaker gjennom deltakermeldingene. Deltakerens andel av formue og inntekt i selskapet tas deretter med i deltakerens skattemelding, se§ 8‑2 fjerde ledd.

Selskapsmeldingen må leveres elektronisk. Se nærmere om Levering og leveringsformer i § 8‑1.