§ 7‑10 første ledd bokstav a

Det skal gis opplysninger til skattemyndighetene fra

a) institutter som forestår vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring, om tilskudd som gir giveren rett til fradrag etter skatteloven § 6‑42

Opplysningsplikt for institutt for vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring

Institutt som forestår vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring skal gi opplysninger til skattemyndighetene om tilskudd som gir giveren rett til fradrag etter skatteloven § 6‑42. Leveringsfrist er 20. januar året etter skattleggingsperioden. Opplysningspliktens omfang og innhold er nærmere regulert i skatteforvaltningsforskriften § 7‑10 kapittel A. Det er gitt veiledning til opplysningsplikten på skatteetaten.no.

§ 7‑10-1 Hvem som har opplysningsplikt

Institutter som er gitt administrativ forhåndsgodkjennelse av skattekontoret om fradragsrett etter skatteloven § 6‑42 for den som gir bidrag til instituttet, skal gi opplysninger etter reglene i § 7‑10-1 til § 7‑10-4.

§ 7‑10-2 Opplysningspliktens omfang

Det skal gis en melding for hver giver over bidrag som er tidfestet i skattleggingsperioden.

Opplysningsplikten omfatter ikke bidrag fra anonyme givere.

§ 7‑10-3 Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

  • giverens fødselsnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse
  • instituttets organisasjonsnummer, navn og adresse
  • samlet tidfestet bidrag fra giveren.

§ 7‑10-4 Levering av opplysninger

  1. Opplysningene skal gis elektronisk.
  2. Opplysningene skal gis samlet innen 20. januar året etter skattleggingsperioden.