Kapittel 9 Fastsetting

Kapittel 9 har regler om fastsetteting av skattegrunnlaget, beregningen av skatteplikten, samt regler om skatteoppgjør og offentliggjøring av skattelisten. Kapitlet inneholder også regler endring av egen fastsetting, trekkpliktiges adgang til å endre fastsatt skatt på utbytte til utenlandsk aksjonær, søknad om refusjon av skatt fastsatt ved trekk og og regler om betalingsnedsettelse og betalingsutsettelse mv.- lempning.

Fastsetting består både av å bestemme skattegrunnlaget og beregning av skatteplikten. Fastsetting kan skje på flere stadier i en skattesak. Hovedregelen er at skatten fastsettes når den skattepliktige leverer skattemelding, eller ved at myndighetene fastsetter skatten på bakgrunn av registrerte opplysninger. Videre kan fastsetting skje på et senere stadium dersom det har skjedd en feil ved den ordinære fastsettingen, enten ved at det avdekkes at den ordinære fastsettingen er uriktig, eller ved at det ikke er foretatt noen fastsetting.

Bestemmelsene i kapittel 9 gjelder hovedsakelig ordinær fastsetting, mens fastsetting i endringssak er regulert i Kapittel 12 Endring uten klage.