Kapittel 9 Fastsetting

Fastsetting består både av å fastsette skattegrunnlaget og beregning av skatt. Kapittel 9 har regler om fastsetting av skattegrunnlaget og beregningen av skatten, samt regler om skatteoppgjør og offentliggjøring av skattelisten. Kapitlet inneholder også regler endring av egen fastsetting, trekkpliktiges adgang til å endre fastsatt skatt på utbytte til utenlandsk aksjonær, søknad om refusjon av skatt fastsatt ved trekk og regler om betalingsnedsettelse og betalingsutsettelse mv.- lempning.

Bestemmelsene i kapittel 9 gjelder hovedsakelig ordinær fastsetting, mens fastsetting i endringssak er regulert iKapittel 12 Endring uten klage.