Generelt

Bestemmelsen angir hvem habilitetsreglene gjelder for, og i hvilke tilfeller det foreligger inhabilitet.

Inhabilitetsgrunnene i bokstav a til h er absolutte. Når slike forhold foreligger, fører det automatisk til inhabilitet. I tillegg til de absolutte inhabilitetsgrunnene, inneholder bokstav i en bestemmelse om skjønnsmessig habilitet. Denne bestemmelsen skal fange opp tilfeller som faller utenfor de absolutte inhabilitetsgrunnene, men som likevel bør rammes på grunn av tjenestemannens tilknytning til saken.

Inhabilitet kan føre til at et vedtak blir ugyldig hvis det er grunn til å regne med at inhabiliteten har hatt betydning for resultatet, jf.§ 5‑10 Virkning av saksbehandlingsfeil.