Generelt

Bestemmelsen angir hvem habilitetsreglene gjelder for, og i hvilke tilfeller det foreligger inhabilitet.

Inhabilitetsgrunnene i bokstav a til h er absolutte. Når slike forhold foreligger, fører det automatisk til inhabilitet.

Inhabilitet kan føre til at et vedtak blir ugyldig hvis det er grunn til å regne med at inhabiliteten har hatt betydning for resultatet, jf. § 5‑10 Virkning av saksbehandlingsfeil.