§ 9‑2 Beregning av skatt

(1) Skattepliktige beregner merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, finansskatt på lønn, særavgifter og merverdiavgiftskompensasjon av grunnlaget som er fastsatt etter § 9‑1 første ledd.

(2) Trekkpliktige beregner skatt av inntekt etter skatteloven kapittel 20 (kildeskatteordning), artistskatt, skatt av renter og vederlag for bruk av eller retten til å bruke immaterielle rettigheter og skip, fartøy, rigger mv., fly, helikopter etter skatteloven §§ 10‑80 og 10-81, skatt av utbytte som er skattepliktig etter skatteloven § 10‑13, og skatt som skal beregnes etter Svalbardskatteloven § 3‑1, av grunnlaget som er fastsatt etter § 9‑1 tredje ledd.

(3) Skattemyndighetene beregner øvrig skatt.