Forord

Skatteforvaltningshåndboken ble utgitt første gang i januar 2017. Dette er niende utgave av boken.

Boken er oppdatert med lovendringer som ble vedtatt før håndboken ble sendt til produksjon 9. januar 2024.

Det er så langt som mulig forsøkt å innarbeide innhold fra eldre rettskilder i håndboken, men eldre rettskilder kan likevel fortsatt være aktuelle. Blant annet kan tidligere utgaver av Lignings-ABC og Merverdiavgiftshåndboken ha henvisninger til eldre rettskilder som fortsatt kan være relevant.

Formålet med skatteforvaltningsloven er blant annet å styrke rettssikkerheten for de skattepliktige. Målgruppen for håndboken er i første rekke de som arbeider hos skattemyndighetene.

Det er en helt sentral oppgave ved skattefastsettingen å oppnå en lik skattemessig behandling av like tilfeller. Skatteforvaltningshåndboken skal bidra til likebehandling og en riktig og ensartet praksis i skatteforvaltningen. Dette er derfor omtalt i et eget kapitel Om skatteforvaltningsloven og alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper Disse prinsippene er grunnleggende for all saksbehandling og kontakten med de skattepliktige.

Innholdet i boken gir uttrykk for Skattedirektoratets tolkning av aktuelle rettskilder og Skattedirektoratet forutsetter at Skatteetaten følger de anvisninger som boken gir.

Boken finnes bare i elektronisk utgave, og er gjort tilgjengelig på www.skatteetaten.no. Der er den også tilgjengelig i pdf. format.

Skatteforvaltningshåndboken er utarbeidet av Skattedirektoratet med bistand fra divisjonene.

Om bruk av boken, se Om bruk av boken

Det er ønskelig med tilbakemeldinger fra brukerne på bokens form og innhold. Henvendelser kan rettes til Skattedirektoratet. E-post kan sendes til: [email protected]

Skattedirektoratet
Oslo, 8. mars 2024