§ 8‑10 tredje ledd

Oljeskattekontoret kan pålegge opplysningspliktig etter denne bestemmelsen å sende inn kopi av avtale om realisasjon av naturgass.

Oljeskattekontoret kan pålegge den opplysningspliktige å sende inn kopi av avtale om realisasjon av naturgass.