Generelt

Bestemmelsen gir hjemmel til å gi forskrift om opplysningsplikt for offentlige myndigheter.