Generelt

Bestemmelsen i § 5‑5 gir regler om friststart, fristavbrudd og beregning av fristens lengde. Bestemmelsen må sees i sammenheng med § 1‑3 jf. forvaltningsloven § 15a og eForvaltningsforskriften når det gjelder elektroniske meldinger. Se§ 1‑3 Forholdet til forvaltningsloven.