§ 5‑9 tredje ledd

Fristen for å sette fram krav om dekning av sakskostnader er seks uker etter at melding om endringsavgjørelsen er kommet fram.

Fristen for å sette frem krav om dekning av sakskostnader er seks uker. Fristreglene innebærer en utvidelse sammenlignet med reglene i forvaltningsloven og ligningsloven, hvor fristen var tre uker.

Oppreisning for eventuell fristoversittelse gjøres i samsvar med reglene i§ 13‑4 Klagefrist. Oppreisning for oversittelse av klagefristen.