Generelt

Skatteforvaltningsloven § 7‑6 regulerer opplysningsplikt for næringsdrivende og offentlige organer som gir noen et oppdrag i riket eller på kontinentalsokkelen. Opplysningsplikten gjelder dersom oppdraget eller eventuelle underoppdrag utføres av person bosatt i utlandet eller selskap hjemmehørende i utlandet.

Det er gitt veiledning til opplysningsplikten på skatteetaten.no.