Skjerpet tilleggsskatt

Vurderer skattemyndighetene å ilegge skjerpet tilleggsskatt, skal dette alltid spesifiseres i varselet. Har skattemyndighetene varslet skattepliktig om bruk av ordinær tilleggsskatt, men senere finner at skattepliktig har opptrådt slik at det kan være grunn til å ilegge skjerpet tilleggsskatt, må skattepliktig varsles på nytt.