§ 5‑6 fjerde ledd

Forhåndsvarsling skal unnlates ved vedtak som nevnt i § 9‑2 tredje ledd.

Etter bestemmelsen gjelder ikke kravet til forhåndsvarsel for vedtak om skatteberegning for de skattearter som er nevnt i § 9‑2 tredje ledd. Skattemyndighetene skal etter denne bestemmelsen beregne formues- og inntektsskatt, petroleumsskatt, skatt etter Svalbardskatteloven § 3‑2 og motorkjøretøyavgiftene.

Når det gjelder krav om kreditfradrag er dette en del av fastsettingen av grunnlaget og ikke beregningen, og omfattes dermed ikke av denne unntaksbestemmelsen. Se forøvrig om kreditfradrag i § 9‑2 tredje ledd.