§ 8‑2 femte ledd

Skattepliktig som bare har inntekt som skattlegges etter kapittel 20 i skatteloven (kildeskatteordning), er fritatt fra å levere skattemelding.

Leveringsfritak ved bruk av kildeskatteordning

Med virkning fra 2019 er det innført enklere regler for skattlegging av personer som er bosatt i utlandet, men som arbeider i Norge. Denne ordningen gjelder hovedsakelig utenlandske arbeidstakere på kortvarig arbeidsopphold i Norge, uten å være bosatt her. Se skatteloven § 20‑1. Lønnstakere som bare har inntekt som skal skattlegges etter denne kildeskatteordningen i skatteloven kapittel 20 er fritatt fra å levere skattemelding.

Arbeidsgiver skal levere melding om trekk. Se nærmere om Kildeskatteordningen for utenlandske arbeidstakere i § 8‑8.