Etter at skifteform er valgt

Etter at skifteform er valgt har den eller de som representerer boet som har rett til innsyn. Et bo er overtatt til privat skifte når det er utstedt skifteattest. etter arveloven § 118. Den som skifteattesten er utstedt til, er legitimert til å rå over arvelaters eiendeler og til å forplikte boet. Dette innebærer også rett til innsyn i skatteopplysninger. Ved offentlig skifte har tingretten og bostyrer rett til tilsvarende opplysninger, jf. arveloven § 134.