§ 9‑6 første ledd

Skattepliktige kan søke refusjon av skatt fastsatt ved trekk etter §§ 9‑1 og 9-2.

Hvem kan søke refusjon

Det er bare den skattepliktige som kan søke om refusjon av skatt fastsatt ved trekk etter § 9‑1 tredje ledd og§ 9‑2 annet ledd.