§ 5‑6 sjette ledd

Er forhåndsvarsel sendt og det er klart at vedtak likevel ikke vil bli truffet, skal den som har mottatt varsel informeres om sakens utfall.

Bestemmelsen gjelder tilfeller hvor forhåndsvarsel er sendt og vedtak likevel ikke blir truffet (saken henlegges). Når en sak blir henlagt etter at det er blitt sendt forhåndsvarsel, er det av hensyn til den som har mottatt varsel bestemt at vedkommende skal informeres om sakens utfall. Dette har også blitt praktisert før skatteforvaltningsloven.

Det må gis tilstrekkelig informasjon slik at den skattepliktige forstår at vedtak likevel ikke vil bli truffet. Det er ikke tilstrekkelig at det for eksempel sendes skatteoppgjør uten ytterligere informasjon. Det er imidlertid ikke krav om at informasjonen må sendes i eget brev. Informasjonen kan derfor for eksempel stå som egen tekst i skatteoppgjøret.