§ 6‑3 Gebyr

Det skal betales et gebyr for bindende forhåndsuttalelse etter § 6‑1 første ledd.

Bestemmelsen gir skattemyndigheten hjemmel til å kreve gebyr for bindende forhåndsuttalelser avgitt med hjemmel i§ 6‑1 første ledd. Det skal ikke betales gebyr for bindende forhåndsuttalelser om gasspris etter § 6‑1 annet ledd eller ved klage over bindende forhåndsuttalelse.