§ 9‑3 første ledd

Når beregningen av formues- og inntektsskatt, petroleumsskatt og svalbardskatt etter Svalbardskatteloven § 3‑2 er gjennomført, skal melding om skatteoppgjør snarest mulig sendes skattepliktig.

Bestemmelsen innebærer at det snarest mulig etter at beregningen av formues- og inntektsskatt, petroleumsskatt og skatt etter Svalbardskatteloven § 3‑1 er gjennomført, skal sendes melding om skatteoppgjør til den skattepliktige.

Skatteoppgjør etter ordinær fastsetting

Skatteoppgjøret sendes ut puljevis etter hvert som det blir ferdigstilt.

Skatteoppgjør etter endret fastsetting av skattegrunnlaget

Skattemyndighetene kan plukke ut skattemeldinger til kontroll og gjennomføre endringssaker etter Kapittel 12 Endring uten klage både før og etter at skatteoppgjøret er ferdig. Kontrollene kan rettes både mot enkelte skattepliktige og større grupper av skattepliktige.

Skattepliktige som kontrolleres før skatteoppgjør, må påregne sent skatteoppgjør, da kontrollarbeidet vil kunne ta noe tid å gjennomføre. Hvis skattemyndighetene per 1. desember ikke er ferdige med å behandle en endringssak, skal det gis et foreløpig skatteoppgjør. Se§ 9‑3 tredje ledd.