§ 13‑5 første ledd

Klagen skal sendes til det organet som har truffet vedtaket som påklages

Hvilket organ som kan være skattemyndighet er regulert i sktfvl. § 2‑1. Hvor klage på et vedtak skal sendes vil gå fram av vedtaket eller oversendelsesbrevet som følger vedtaket.