§ 13‑5 første ledd

Klagen skal sendes til det organet som har truffet vedtaket som påklages.

Første ledd fastsetter at klagen skal leveres til det organet som traff vedtaket som påklages.

Det er skattekontoret og Oljeskattekontoret som er skattemyndighet i første instans, jf.§ 2‑7 Skattemyndighet i første instans. Det innebærer at det er skattekontoret og Oljeskattekontoret som har myndighet til blant annet å endre skattepliktiges egenfastsettelser og foreta skjønnsfastsettelser etter § 12‑1 § 12‑1 Endring av skattefastsetting mv.og beregne skatt etter§ 9‑1 Fastsetting av skattegrunnlaget.

Hvor klage på et vedtak skal sendes fremgår av vedtaket eller oversendelsesbrevet som følger vedtaket.

Klagen over skattekontorets vedtak skal sendes til skattekontoret. Skattepliktige kan levere eller sende klagen til hvilket som helst skattekontor. På bakgrunn av felles postmottak for Skatteetaten, vil alle klager som sendes per post komme til samme mottak. Skatteetaten har også lagt til rette for elektronisk kommunikasjon, jf. eForvaltningsforskriften 3, via Altinn eller Min Merverdiavgift.

Klage over Oljeskattekontorets vedtak skal sendes Oljeskattekontoret. Skatteetaten har felles postmottak og elektronisk kommunikasjon skjer via Altinn eller Min Merverdiavgift, jf. over.

Hvis klagen sendes elektronisk på annen måte må skattekontoret sikre bekreftelse av avsenders identitet eller fullmakter hvis dette anses nødvendig for en forsvarlig håndtering av klagen.