§ 13‑2 første ledd

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap kan klage på vedtak om verdsettingen av aksjene i selskapet.

Aksjeselskap og allmennaksjeselskap kan klage over vedtak om verdsetting av aksjene i selskapet etter skatteloven §§ 4‑12 og 4-13. Bestemmelsen viderefører ligningsloven § 9‑3, med unntak av reglene om aksjeselskapers rett til å klage på aksjenes inngangsverdi og over beregnet personinntekt. Bakgrunnen er at disse reglene ikke lenger er aktuelle på grunn av ny fastsettingsmodell, se Kapittel 9 Fastsetting.