§ 14-2 annet ledd

Lovtekst

Tvangsmulkten tilfaller statskassen.

Beløp som inndrives gjennom tvangsmulkt, tilfaller statskassen.