§ 13‑5 fjerde ledd

Inneholder en klage feil eller mangler, setter forvaltningsorganet en kort frist for retting eller utfylling.

Fjerde ledd bestemmer at dersom en klage inneholder feil eller mangler, skal organet som mottok klagen sette en kort frist for retting eller utfylling. Bestemmelsen svarer til forvaltningsloven § 32 tredje ledd.

Dersom skattemyndigheten mottar en henvendelse innenfor den ordinære klagefristen, men ser at den ikke tilfredsstiller lovens krav til hva en klage skal inneholde eller er usikker på om henvendelsen er ment å være en klage, skal skattepliktige snarest gjøres oppmerksom på dette. Skattepliktige får da mulighet til å rette forholdet uten at klageretten går tapt. Det skal da fastsettes en ny frist for retting eller utfylling. Se også§ 13‑4 annet ledd.

Er en mangelfull klage innsendt etter ordinær klagefrist, men innenfor ettårsfristen i§ 13‑4 tredje ledd, skal det også settes en ny frist for å gi mulighet til retting av klagen. I slike tilfeller må imidlertid skattepliktige også gjøres oppmerksom på at det er opp til skattekontoret å vurdere om det skal gis fristoppreisning for oversittelse av klagefristen og at han ikke har krav på å få klagen realitetsbehandlet.