Kapittel 16 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Kapitlet omhandler fra hvilket tidspunkt loven skal gjelde og hvilke saker det er ansett nødvendig med overgangsbestemmelser.