§ 7‑9 annet ledd

Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav skal gi opplysninger til skattemyndighetene om bidragspliktiges gjeld i forbindelse med pliktig underholdsbidrag og andre mellomværender med innkrevingssentralen.

Opplysningsplikt for Innkrevingssentral for bidrag og tilbakebetalingskrav

Skatteforvaltningsforskriften § 7‑9 kapittel B (§ 7‑9-5 – § 7‑9-7) gir nærmere regler om opplysningspliktens omfang og innhold. Opplysningene skal gis innen 20. januar året etter skattleggingsperioden. Det er gitt veiledning til opplysningsplikten på skatteetaten.no.

§ 7‑9-5 Opplysningspliktens omfang

Det skal gis en melding for hver bidragspliktig over vedkommendes gjeld i forbindelse med pliktig underholdsbidrag og andre mellomværender med innkrevingssentralen per 1. januar året etter skattleggingsperioden.

§ 7‑9-6 Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

  • den bidragspliktiges fødselsnummer, navn og adresse
  • samlet gjeld eller tilgodehavende per 1. januar året etter skattleggingsperioden
  • tilbakebetaling av underholdsbidrag for tidligere år.

§ 7‑9-7 Levering av opplysninger

  1. Opplysningene skal gis elektronisk.
  2. Opplysningene skal gis samlet innen 20. januar året etter skattleggingsperioden.