§ 5‑3 første ledd

Enhver som har rettigheter eller plikter overfor skattemyndighetene, har rett til å la seg bistå eller representere av fullmektig på alle trinn av saksbehandlingen.

Enhver som har rettigheter og plikter overfor skattemyndighetene har rett til å la seg bistå eller representere av fullmektig på alle trinn av saksbehandlingen. Det gjelder også å levere skattemelding, se§ 8‑14 Levering av skattemelding mv.. Dette innebærer at også en personlig skattepliktig kan delegere utfylling og innsending av skattemelding for lønnstakere og pensjonister til en fullmektig. Se Gi andre tilgang til dine skatteforhold for informasjon om fremgangsmåten.

Skattemyndighetene kan ikke stille spesielle krav til hvem som kan opptre som fullmektig. Hvilke opplysninger fullmektigen skal få tilgang til, må avtales mellom skattepliktige som fullmaktsgiver og fullmektigen.

Den skattepliktige har ikke rett til å få utsatt behandlingen av saken sin eller avvente med å svare på henvendelser fra skattemyndighetene til han har fått skaffet eller tilkalt en fullmektig. Skattemyndighetene kan likevel etter en konkret vurdering imøtekomme en slik henvendelse.