§ 14‑12 Kompensasjon for urimelig lang saksbehandlingstid

Departementet kan gi forskrift om utmåling av kompensasjon dersom tilleggsskatt eller overtredelsesgebyr ikke er fastsatt, frafalt eller henlagt innen rimelig tid, herunder hvilken periode kompensasjon skal gis for, hvordan kompensasjon skal gis, hvordan kompensasjon skal utmåles og størrelsen på kompensasjonen.

§ 14‑12-1.Utmåling av kompensasjon etter skatteforvaltningsloven § 14‑12

(1) Når det foreligger brudd på kravet om avgjørelse innen rimelig tid, gis kompensasjon med halvannet rettsgebyr per påbegynte måned fra varsel om tilleggsskatt eller overtredelsesgebyr er sendt, til saken er avgjort.

(2) Kompensasjon gis gjennom reduksjon i ilagt tilleggsskatt eller overtredelsesgebyr, og er begrenset til denne.

(3) Dersom sak om tilleggsskatt eller overtredelsesgebyr frafalles eller henlegges, skal kompensasjonen utbetales. Kompensasjonen er i disse tilfellene begrenset oppad til 120 rettsgebyr.

§ 14‑12-2.Overgangsregler

Utmåling av kompensasjon etter skatteforvaltningsloven § 14‑12 får anvendelse i saker der det på ikrafttredelsestidspunktet ikke foreligger brudd på kravet om avgjørelse innen rimelig tid.