§ 8‑4 sjette ledd

6) Skattemyndighetene kan utstede skattemeldinger med forhåndsutfylt informasjon som har betydning for fastsetting av skattegrunnlaget etter kapittel 9.

Det følger av bestemmelsen at skattemyndighetene kan utstede skattemeldinger med forhåndsutfylt informasjon som har betydning for fastsettelse av skattegrunnlaget etter kap. 9. Bestemmelsen gir adgang til å forhåndsutfylle skattemeldingen med opplysninger om slaktet fisk som Fiskeridirektoratet skal gi etter § 7‑9 fjerde leddOpplysningsplikt for offentlige myndigheter og innretninger