§ 9‑5 annet ledd

Departementet kan gi forskrift om innholdet i endringsmeldingen, herunder krav til dokumentasjon.

Krav til dokumentasjon

I skatteforvaltningsforskriften § 9‑5-1 er det gitt bestemmelser om hva slags dokumentasjon selskapets endringsmelding må inneholde.

Endringsmelding etter skatteforvaltningsloven § 9‑5 må inneholde en oversikt over de aksjonærene endret skattetrekk gjelder.

Det følger av § 9‑5-1 at endringsmelding etter skatteforvaltningsloven § 9‑5 må inneholde en oversikt over de aksjonærene endret skattetrekk gjelder.