§ 8‑12 sjette ledd

Skattemyndighetene kan bare utlevere meldingen til andre etter reglene i § 3‑3 og til utenlandske myndigheter etter folkerettslig avtale.

Taushetsplikt

Sjette ledd er en egen regel om taushetsplikt som begrenser skattemyndighetenes mulighet til å utlevere meldingen til andre enn det som følger av § 3‑3 Utlevering av opplysninger til offentlige myndigheter eller til utenlandske myndigheter etter folkerettslig avtale. Regelen gjelder uavhengig av om meldingen er levert direkte til norske skattemyndigheter eller det er en melding som er mottatt fra utlandet.

Regelen om taushetsplikt er ikke til hinder for at foretakene selv gir ut meldingen, for eksempel ved å publisere den på nettsidene sine.