Generelt

Bestemmelsen samler reglene om levering av alle typer skattemelding formerverdiavgift (mva-melding).

Bestemmelsen må ses i sammenheng med den alminnelige opplysningsplikten etter § 8‑1 Alminnelig opplysningsplikt og bestemmelsen om hvem som skal levere skattemelding i § 8‑14 Levering av skattemelding mv.

Regler om skattleggingsperioder og leveringsfrister er gitt i forskrift, jf. § 8‑15 Forskrifter mv.Se nærmere under Skattleggingsperioder ogLeveringsfrister for alle typer skattemeldinger for merverdiavgift.