Generelt

Bestemmelsen pålegger aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper opplysningsplikt om nærmere angitte forhold som har betydning for skattleggingen av aksjonærene. Opplysningene gis i aksjonærregisteroppgaven. Det er gitt nærmere veiledning til opplysningsplikten på skatteetaten.no.