Generelt

Bestemmelsen har regler om klagerett for andre enn de som omfattes av § 13‑1, og viderefører ligningsloven §§ 9‑3 og 9-4 med enkelte endringer. Videreføringen av særreglene i ligningsloven § 9‑3 om at aksjeselskaper, deltakerlignede selskaper og boligselskaper skal kunne klage på nærmere bestemte typer vedtak som gjelder verdien på aksjer, formue og inntekt fra selskapene er begrunnet i praktiske hensyn. De vil virke arbeidsbesparende, ettersom fastsettingene vil få betydning for flere skattepliktige.