§ 2‑10 Utelukkingsgrunner

Utelukket fra å gjøre tjeneste som medlem av nemnd som nevnt i §§ 2‑1 til 2-3 er

  • Riksadvokaten, statsadvokater, politiembetsmenn, politiadvokater og politifullmektiger
  • ansatte i Finansdepartementet, tjenestemenn i Skattedirektoratet, ved skattekontorene og i sekretariatet for Skatteklagenemnda
  • enhver som i løpet av de ti siste årene er straffet for overtredelse av denne loven, ligningsloven, merverdiavgiftsloven, skattebetalingsloven, straffeloven §§ 378 til 380 og 406, regnskapsloven eller bokføringsloven
  • enhver som i løpet av de ti siste årene er ilagt skjerpet tilleggsskatt etter § 14‑6.