§ 16‑2 tredje ledd

Departementet kan gi forskrift om overgangsbestemmelser.

Forskriftsbestemmelser er gitt i skatteforvaltningsforskriften kap. 16. Se skatteforvaltningsforskriften § 16‑2-1 flg.