Generelt

Bestemmelsen er i hovedsak utformet etter forvaltningsloven § 28. Klageretten i kapittel 13 gjelder enkeltvedtak, jf.§ 1‑2 første ledd bokstav d. Klagerett har både den som er direkte berørt av vedtaket, dvs. skattepliktige, og den som er endelig ansvarlig for den skattepliktiges skatt.