Informasjon om utfall

Dersom det er sendt varsel etter § 14-8, skal den som har mottatt varselet informeres om sakens utfall dersom det er klart at vedtak om overtredelsesgebyr eller tilleggsskatt likevel ikke vil bli truffet, jf. § 5-6 sjette ledd.